In Nederland wordt er in het ontwerp en uitvoering van woningbouw niet of zeer zelden gekeken naar bescherming tegen schadelijke straling. In het Bouwbesluit 2012 wordt uitsluitend gesproken over schadelijke stoffen en ioniserende straling uit de grond (Afd. 3.9). Maar niet over de niet-ioniserende straling zoals elektromagnetische straling.

In Duitsland is er wel aandacht voor. In Duitsland is er de BfS, Bundesamt für Strahlenschutz. In het takenpakket van de BfS zit ook de taak om aandacht te schenken aan bescherming tegen de gevolgen van mobiele telefonie. Er zijn diverse onderzoeken in Duitsland uitgevoerd waarin onder andere de invloed van straling op diverse materialen is onderzocht. In 2000 is een boek verschenen van Peter Pauli en Dietrich Moldan: Reduzierung hochfrequenter Strahlung im Bauwesen: Baustoffe und Abschirmmaterialien (ISBN 978-3-9814025-9-9). In dit boek wordt van circa 150 materialen aangegeven in hoeverre ze de straling dempen. Inmiddels zijn er diverse herdrukken geweest, de jongste in 2015, waarin de inhoud van het boek is aangepast aan de ontwikkelingen. In Duitsland en de Duitstalige landen is dit boek inmiddels het standaardwerk geworden waar het gaat om afscherming van hoogfrequente elektromagnetische straling. Ook is het boek in het Engels vertaald.

Verrassend goede resultaten worden bereikt met een product van kalkzandsteen, genaamd KS-protect. (www.ks-protect.de) Bijna 100 % demping. Dit wordt voornamelijk bewerkstelligd door het hoge gehalte aan magnetiet in het materiaal. Gasbeton en schuimbeton scoren redelijk tot goed.

Ook zijn door de universiteit van Kassel onderzoeken uitgevoerd waaruit de dempende werking van leem en grasdaken opvallen. Ook blijkt massief hout goede dempende eigenschappen te bezitten.  Zie verklaring Holz100 en Massiv-Holz-Mauer

Wellicht zal in de komende jaren hier in Nederland ook aandacht komen voor preventie in de nieuwbouw. Het wordt langzaamaan bij steeds meer mensen bekend wat het effect op de gezondheid is van elektromagnetische straling. Deze website probeert daaraan een bijdrage te leveren. Het aantal slachtoffers van elektromagnetische straling is in de afgelopen jaren in hoog tempo toegenomen. De verwachting is dat dit aantal alleen maar verder zal toenemen. Daarom is het belangrijk om voor de volgende generatie rekening te houden met deze ‘asbest’ van de toekomst en gebouwen te realiseren die bescherming bieden.

Terug naar Straling?