De laatste decennia heeft de draadloze technologie een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Draadloze techniek is bijna niet meer weg te denken uit onze westerse wereld. De elektromagnetische straling die deze techniek veroorzaakt heeft inmiddels in ons land een zeer hoog niveau bereikt (de hoogste toelatingslimiet van Europa, één van de hoogste ter wereld). Hierdoor zijn er al veel mensen die fysieke en/of psychische klachten hebben. Ze zijn er ziek van geworden. In Nederland hebben al zo’n 850.000 mensen aangegeven dat ze elektrogevoelig zijn. Dit is bijna 5% van de totale bevolking. Een medicijn om van de ziekte(n) te genezen is er niet. Hooguit kunnen medicijnen en behandelingen voor (tijdelijke) verlichting zorgen. De straling uit de weg gaan is vrijwel onmogelijk, want die straling is overal. Ze gaat ook dwars door muren van beton en steen heen. Veel mensen hebben geen weet van deze gezondheidsrisico’s van straling. De overheid en instanties die de bevolking hiervoor zouden moeten waarschuwen doen dat niet en zorgen niet voor bescherming. De invloed die elektromagnetische straling op levende wezens heeft wordt gebagatelliseerd, ontkend of onvoldoende (wetenschappelijk) bewezen geacht. Mijns inziens zijn er meer dan voldoende onderzoeksresultaten (meer dan 6000 rapporten) die aantonen dat het schadelijk is. Ook zijn er al veel ervaringsverhalen van slachtoffers en komen er steeds meer bij. Zolang de verantwoordelijken ons die veiligheid en bescherming niet geven zullen we zelf maatregelen moeten nemen om de schade te beperken.

Dit begint met bewustwording.

Op deze website wil ik graag een aantal tips geven hoe de gevolgen van straling in gebouwen beperkt en voorkomen kunnen worden en enkele specifieke websites over elektromagnetische straling aanbevelen.

Tips:

Klik hier om naar pagina Straling en houtbouw te gaan.

Klik hier om naar pagina Straling verminderen/beperken te gaan.

Klik hier om naar pagina Bescherming in bestaande bouw te gaan.

Klik hier om naar pagina Preventie in nieuwbouw te gaan.

Klik hier om terug te gaan naar pagina Home.

Links straling:

Een website die vrij beknopt en in eenvoudige taal uitlegt wat straling is en wat het inhoudt om gevoelig te zijn voor elektromagnetische straling:

www.elektrogevoeligheid.nl

Artikel over de geschiedenis en impact van elektromagnetische straling:

www.dossierx.nl/grenswetenschappen/de-geschiedenis-en-de-impact-van-elektromagnetische-straling

Website die gedetailleerd ingaat op de materie + veel ervaringsverhalen:

www.stopumts.nl

Websites van ervaringsdeskundigen:

www.everyoneweb.com/elektrogevoeligheid

www.stralingsleed.jouwweb.nl

www.stichtingehs.nl

www.elektrosmog.nl

Rapport van 29 experts wereldwijd over de effecten van elektromagnetische straling:

www.bioinitiative.org

Uitgebreid interview met ervaringsdeskundigen: (duur ruim 2,5 uur)

Enkele Duitstalige documenten over elektromagnetische straling en bescherming daartegen:

http://www.gesundheitsamt.bremen.de/sixcms/media.php/13/3_Umwelt_EMF_Schirmung.pdf

http://www.building-physics.net/webfm_send/599