Waarom deze website?

Nadat èèn van onze gezinsleden door een burn-out onderuit gegaan was, ontdekte ik na een wandeling in de natuur dat gedurende enige dagen daarna bijzondere fysieke en psychische klachten optraden. Toen ik terug ging kijken wat daarvan de oorzaak zou kunnen zijn bleek dat we in een gebied onder hoogspanningskabels hadden gewandeld. Op internet vond ik al gauw wat de oorzaak was van de klachten. Overgevoeligheid voor elektromagnetische straling. Sindsdien heb ik talloze websites, rapporten, onderzoeken, etc. doorgespit en ben heel veel te weten gekomen over dit fenomeen. In de kring van mijn familie, vrienden en collega’s bleek deze informatie vrijwel niet bekend te zijn. Ik stuitte zelfs op weerstand tegen deze kennis.

De ontdekking dat er inmiddels veel mensen in Nederland zijn die deze klachten in lichte of ergere mate hebben gaat mij aan het hart. Graag zou ik een bijdrage willen leveren om de ellende van deze mensen te verkleinen. Dat dit zeer moeilijk is komt in de eerste plaats doordat het probleem door de maatschappij niet wordt erkend. Overheid en instanties steken hun kop in het zand of hen wordt zand in de ogen gestrooid. Vanwege grote financiële belangen wordt de gezondheid van de Nederlandse bevolking opgeofferd voor de moderne geïndustrialiseerde maatschappij.

Met deze website wil ik graag meewerken aan het bekend maken van deze problematiek die ons allemaal aangaat.

Door mijn ervaring in de wereld van de bouw ben ik ook gaan nadenken over de mogelijkheden om ons mensen te beschermen tegen de onnatuurlijke hoeveelheid elektromagnetische straling die ons dag en nacht belast. Hoe kunnen de gebouwen waarin we overdag en ’s nachts verblijven ons bescherming bieden? Al snel kwam ik erachter dat daar in Nederland weinig over bekend is. In de Duitstalige landen is er echter veel over bekend. Graag wil ik dat op deze website onder de aandacht brengen. Ik hoop dat het mensen in Nederland stimuleert om zich hier in te verdiepen, zodat met deze kennis ook hier in ons land gebouwen mogen worden gerealiseerd die bescherming bieden tegen overmatige straling.

De ontdekking dat (met name de massieve) houtbouw een goede bouwwijze is om de intensiteit van de elektromagnetische straling te verminderen sluit mooi aan bij mijn voorliefde voor hout. Hout is een natuurlijk materiaal, dat als bouwmateriaal veel positieve eigenschappen heeft. Door hier op een verantwoorde manier gebruik van te maken tonen we respect aan deze aarde, haar bewoners en Diegene die haar gemaakt heeft.

Wie is prolifebouwen?

Prolifebouwen is geschreven door Bert Leemhuis, bouwkundige, energiebesparingsadviseur en maatschappelijk betrokken.

Voor contact of reageren ga naar contactformulier.