Deze website heeft als doelstelling om informatie te geven over een aantal aspecten dat bij het bouwen en wonen de gezondheid van alles wat leeft kan beïnvloeden.

We zien dat in de laatste decennia de aandacht voor gezondheid en welzijn bij wonen en bouwen steeds bredere belangstelling in de maatschappij krijgt.  Verschillende uitgangspunten bepalen waar de nadruk op gelegd wordt.

Zo kan de nadruk worden gelegd op het zoveel mogelijk gebruik maken van natuurlijke (bouw)materialen. Dat kan zijn vanwege de hernieuwbaarheid van de grondstoffen en/of vanwege de goede, natuurlijke  materiaaleigenschappen.

Ook is er veel aandacht voor beperking van energieverbruik in de woningen. Daarbij wordt hoofdzakelijk gelet op het verbruik tijdens de gebruiksfase. Maar er wordt ook wel verder gekeken naar het energieverbruik van de totale (levens)cyclus van materiaalwinning tot sloop/hergebruik (cradle to cradle). Reden hiervoor kan zijn de vermindering van CO2-uitstoot of het beperken van het gebruik van eindige grondstoffen/brandstoffen.

Steeds vaker komen er berichten in het nieuws die melding maken van gezondheidsklachten door de huidige manier van bouwen en wonen. Door ons vaak drukke bestaan hebben we juist behoefte aan rust in de omgeving waar we wonen of werken. Maar het lijkt wel of we die broodnodige rust daar niet vinden. Veel mensen geven aan daardoor fysieke en psychische problemen te krijgen. Vaak zijn dit stressgerelateerde klachten. Stress kan ontstaan door teveel fysieke of psychische drukte, maar er is ook nog een andere oorzaak voor stress. Dat is de steeds toenemende invloed van elektromagnetische straling op de mens en zijn omgeving.

Op deze website worden twee aspecten belicht die een belangrijke rol spelen bij de oorzaak en het verminderen en voorkomen van deze klachten. Zonder daarbij volledig te willen en kunnen zijn.

Deze twee onderwerpen zijn:

Elektromagnetische straling

Het natuurlijke bouwmateriaal hout