De hoeveelheid elektrische en digitale apparaten en communicatiezenders in en rondom ons huis groeit explosief. Mobiele telefoons (smartphones) en DECT-telefoons, (spel)computers, draadloze netwerken, digitale (smart) TV-toestellen, elektrische kookplaten, keukenapparatuur, verlichting d.m.v. spaarlampen en LED-lampen, afstandsbedieningen, wekkerradio’s, enz. hebben ons leven verrijkt, maar is dat ook zo als we kijken naar onze gezondheid? Steeds meer mensen hebben te kampen met gezondheidsklachten die door de reguliere artsen en specialisten niet kunnen worden verklaard en verholpen. Er zijn veel onderzoeken verricht (enkele duizenden) die aantonen dat elektromagnetische straling (ofwel elektrosmog) schadelijke gevolgen heeft voor de mens. Zowel lichamelijke als geestelijke klachten worden genoemd. De klachten zijn vooral stressgerelateerd. Meer uitleg hierover op pagina Straling?.

De gepulste straling van draadloze technieken worden niet of nauwelijks tegengehouden door de stenen en betonnen muren van onze gebouwen. Ze gaan er dwars door heen! Daarom kunnen we die straling niet ontlopen, tenzij we onszelf opsluiten in metalen kooien (kooi van Faraday) of in holen onder de grond. In Nederland en ook in veel andere landen zijn geen plekken meer te vinden met een lage stralingsbelasting. De overheden en instanties die de mensen zouden moeten waarschuwen en beschermen tegen deze gezondheidsbedreiging nemen hun verantwoordelijkheid niet. Daarom zullen we zelf maatregelen moeten nemen om ons en onze kinderen te beschermen.

Eén van de bouwmaterialen die onderzocht zijn op de demping en weerkaatsing van straling is hout.

Hout heeft de eigenschap dat het hoogfrequente straling dempt. Door massieve, dikke houten wanden en daken te bouwen kan de straling tot wel 95% worden tegengehouden. (volgens hoogfrequentietechnicus en bouwbioloog Dr. Moldan in: „Broschüre Reduzierung hochfrequenter Strahlung im Bauwesen“ en Prof. Dipl.-Ing Peter Pauli , Bundeswehruniversität München, hoogfrequentie- en microgolftechniek)

Van een Duitse en een Oostenrijkse massiefhoutbouwer zijn onderzoeksresultaten van hun producten bekend.  Zie verklaring Holz100 en Massiv-Holz-Mauer

Terug naar Straling?