Hout is een natuurproduct. Eén van de taken van een boomstam is om vocht en voedingsstoffen te transporteren naar de takken en de bladeren. Er zitten dus al kleine ‘kanaaltjes’ in het hout. Door deze eigenschap van het materiaal behoudt het de eigenschap om vocht te kunnen verplaatsen. Dat maakt hout een product dat goede vochtregulerende eigenschappen heeft. Het neemt makkelijk vocht op en staat het ook makkelijk weer af. Bij vocht moeten we dan niet denken aan grote hoeveelheden water, maar meer aan (onzichtbaar) waterdamp dat zich in de lucht bevindt. Zolang het hout het opgenomen vocht maar snel genoeg weer kan afgeven levert het geen schade voor het materiaal op. Als het hout (te) lang vochtig blijft dan bestaat er een verhoogde kans op houtaantasting.

Bij een bouwfysisch correcte toepassing van hout in de bouw is het eenvoudig en risico-arm om het overtollige vocht in een gebouw af te kunnen voeren. Hout kan dan een goede ‘transporteur’ zijn van vocht dat vanuit het gebouw naar buiten wordt afgevoerd. Wanneer op deze manier gebruik gemaakt wordt van de vochtregulerende eigenschappen van bouwmaterialen dan noemt men dat damp-open bouwen. Een andere benaming voor damp-open is dampdiffusie-open.

Een aantal basiseisen voor deze bouwwijze is dat alle lagen in de constructie zo worden toegepast dat er damptransport doorheen kan, zonder dat dit betekent dat er ook vocht van buiten in kan. De lagen worden naar buiten toe steeds meer damp-open. Aan de buitenzijde van de constructie moet het vocht snel kunnen verdampen. Ook moeten zogenaamde koudebruggen worden vermeden. Koudebruggen zijn delen in de constructie die minder goed isoleren dan de omliggende materialen. Daardoor zal de waterdamp daarop condenseren, zodat er vochtproblemen (schimmel, rotting) ontstaan. Zoals eerder genoemd mag er uiteraard geen vocht van buiten naar binnen kunnen. Daarom is het belangrijk om de constructie tocht- en kierdicht te maken. Dat geldt overigens ook voor andere bouwmethoden. Bij een damp-open constructie wordt die kierdichting echter niet hoofdzakelijk geleverd door PUR-schuim, kit of folie, maar vooral door een zorgvuldige detaillering en  verwerking van de isolatiematerialen en door goede aansluitingen.

Detail wand

Door de buitenschil van de woning te maken van massief hout, dat aan de buitenzijde worden geïsoleerd met een dampdoorlatend isolatiemateriaal, is dit principe van damp-open bouwen prima te realiseren.
Omdat een deel van het vocht op een natuurlijke wijze uit de woning wordt afgevoerd hoeven er minder strenge eisen te worden gesteld aan een geforceerde (mechanische) ventilatie. Daardoor wordt er tevens energie bespaart, want met het ventileren gaat in de winter ook warmte verloren.

Mensen met ademhalingsmoeilijkheden hebben veel baat bij een gezond binnenklimaat.

Terug naar Houtbouw