Sterkte

De constructieve eigenschappen van hout zijn al vanouds bekend en benut. Hout is veerkrachtig als het dwars op de vezelrichting belast wordt. Bij belasting loodrecht op de vezelrichting kan hout een enorm gewicht dragen. Ook kan hout heel goed op trek belast worden. Uiteraard verschillen de kwaliteiten van de diverse houtsoorten onderling. Om het onderscheid in sterkte aan te geven zijn alle houtsoorten in klassen onderverdeeld.

Aantasting

Algemeen bekend is dat vochtig hout kan gaan schimmelen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen schimmels zich ontwikkelen. Een paar belangrijke voorwaarden zijn vocht, temperatuur, zuurstof en voedingsstoffen. Er zijn diverse soorten en vormen van houtaantasting.

Ook kan hout worden aangetast door insecten. De insecten leggen eitjes in het hout. In natuurlijke openingen of zelfgemaakte boorgaten. Daar ontwikkelen de eitjes zich tot larven, waarbij ze gangen vreten door het hout.

Sommige houtsoorten zijn gevoeliger voor aantastingen dan andere. Dit heeft te maken met de aanwezigheden van natuurlijke inhoudsstoffen in het hout die dat tegengaan.

Duurzaamheid

Hout is een duurzaam materiaal. Als het tenminste afkomstig is uit bossen die duurzaam worden beheerd. Dit betekent dat zodanig wordt gekapt dat de ecologische functie van het bos als leefomgeving van zowel planten- als diersoorten behouden blijft. Duurzaamheid heeft niet alleen een ecologisch aspect, maar ook een sociale dimensie. Hiermee wordt bedoeld dat de rechten van de betrokken arbeiders en van de inheemse bevolking in de bossen worden gerespecteerd.  Om dit  duurzame beheer te garanderen en aan te tonen zijn er wereldwijd twee keurmerken ontwikkeld, FSC en PEFC.

Bij het begrip duurzaam komt ook vaak de gedachte op dat het materiaal lang mee moet kunnen gaan. In Nederland hebben we te maken met een zeeklimaat. Dat is een vochtig klimaat. En omdat hout niet zo goed tegen vocht kan wordt nog wel eens gedacht dat het niet zo goed past in de Nederlandse bouw. Tenminste niet aan de buitenkant van de constructie, in weer en wind. Dan vergt het heel veel onderhoud om het te beschermen tegen vocht. Dit hoeft echter niet altijd zo te zijn. Door in het ontwerp van een houten gebouw rekening te houden met het vochtige klimaat van ons land kunnen problemen prima worden voorkomen. Houten gevels kunnen goed beschermd worden door brede overstekken.

In Japan staan enkele van de oudste houten gebouwen ter wereld. Sommige tempels zijn meer dan 1000 jaar oud. Het oudste (Horyu-ji) staat er al meer dan 1600 jaar!

Tempel

Deze gebouwen staan in een subtropisch gebied waar in de zomer een luchtvochtigheidsgraad is van tegen de 90%. Toch zijn ze niet weggerot. Ook staat het gebied bekend om vraatzuchtige termieten en aardbevingen. Het hout van deze gebouwen is niet met chemische middelen beschermd. De Japanse bouwmeesters hebben deze gebouwen met eenvoudige gereedschappen, maar met vakmanschap en oeroude kennis van hout en bomen gebouwd.

Om de mate van natuurlijke weerstand aan te geven zijn de houtsoorten onderverdeeld in duurzaamheidsklassen.

Terug naar Houtbouw