Om de mensen in een gebouw te beschermen tegen de invloed van hoogfrequente en laagfrequente straling zijn er een aantal mogelijkheden. Om de straling te dempen kan gebruik gemaakt worden van materialen die zorgen voor reflectie of absorptie.

Laagfrequente elektrische wisselvelden kunnen worden verminderd door ze af te leiden met een elektrisch geleidend materiaal dat aangesloten is op de aarde van het elektriciteitsnet van de woning.

Hoogfrequente elektromagnetische golven (DECT telefoons, GSM, UMTS, etc.) zijn zeer onberekenbaar. Voornamelijk worden reflecterende materialen gebruikt. Deze dempen de intensiteit van de straling. Indien nodig voor de veiligheid kunnen de materialen worden geaard.
Laagfrequente elektromagnetische wisselvelden (trafo’s, stroomkabels) laten zich niet zomaar vangen. Hier zijn speciale metaallegeringen nodig die met de juiste dikte op de juiste posities moeten worden aangebracht. Zo’n materiaal is mu-metaal, dat behoorlijk kostbaar is. Vaak kan men met veel werk en hoge kosten slechts een geringe demping bewerkstelligen.

De dempingsfactor is het resultaat van de reflectie- en absorptie-eigenschappen. Uiteindelijk telt hoeveel de elektromagnetische velden worden gereduceerd.
De dempingsfactor wordt aangeduid in dB. Het kan ook in percentages worden uitgedrukt, wat zeer verwarrend werkt door de vele negens. Hoe hoger de dB factor, des te hoger de demping.

Het aanbrengen van materialen tegen straling is werk voor ervaren specialisten. Vooraf moet namelijk eerst goed gemeten worden. Meten is weten. Daarna kan pas worden bepaald of -, en waar de straling kan worden gedempt. Dit moet heel nauwkeurig gebeuren, want er zit ook een risico in. Als het niet goed wordt uitgevoerd, kan het de stralingsbelasting juist verhogen in plaats van verminderen. Bijvoorbeeld als de straling de verkeerde kant op gereflecteerd wordt.

Omdat de straling tegenwoordig vaak veelvuldig aanwezig is en van alle kanten komt is goed advies erg belangrijk.

Info over stralingswerende producten: www.vitalitools.nl

Terug naar Straling?