Sinds enkele decennia wordt de wereldbevolking gewaarschuwd voor opwarming van de aarde door toename van broeikasgassen. Broeikasgassen zijn op zich niet schadelijk. Ze zijn nodig om ervoor te zorgen dat de aarde een gemiddelde temperatuur van ongeveer 12 graden Celsius houdt. Met name de toename van CO2 in de atmosfeer kan de functie van deze beschermende laag in de atmosfeer beïnvloeden. Sinds de opkomst van de industrie is de hoeveelheid uitstoot van CO2 toegenomen. Dit komt vooral doordat er voor de energie die nodig is voor de industrie fossiele brandstoffen worden verbrand. Vanwege de CO2-uitstoot en het feit dat fossiele brandstoffen een keer opraken is het verstandig om ook andere energiebronnen te gebruiken.

De bouwsector neemt een groot deel van het totaal aan CO2-uitstoot voor haar rekening. Het winnen van grondstoffen en het maken van producten voor de bouw vraagt veel energie. Daarom wordt er de laatste tijd veel aandacht geschonken aan het terugdringen van de CO2-uitstoot in de bouw. De term CO2-neutraal of klimaatneutraal wordt daarbij veel gebruikt. Steeds meer aandacht is er voor hergebruik van materialen.

Voor de winning van hout en het maken van producten van hout is ook energie nodig. Echter veel minder dan voor het maken van steenachtige bouwmaterialen. En nog veel minder dan voor de productie van metalen.

Voor de groei van bomen, als leveranciers van hout, zijn (ruwweg) zonlicht, CO2 en voedingsstoffen nodig. Van ontkieming totdat de boom sterft of wordt gekapt gebruikt de boom CO2 uit de atmosfeer en zet die om in koolstof (C) en zuurstof (O2). De zuurstof is uiteraard heel goed voor alle levende dieren en mensen. De koolstof is bouwstof voor de boom. Zo wordt tijdens de groei van een boom CO2 opgeslagen. Sterft de boom en valt deze om, dan zal deze langzamerhand verrotten. Door vocht, schimmels en insecten zal het hout van de boom worden afgebroken en zal de CO2 weer vrijkomen in de atmosfeer. Als een boom wordt gekapt en wordt verwerkt tot bouwmateriaal, dan wordt voorkomen dat de in de boom opgeslagen CO2 weer terugkomt in de atmosfeer. Op deze manier wordt dus CO2 opgeslagen. In 1 kubieke meter hout zit circa 1 ton CO2 opgeslagen.

Door in de bouw veel hout te gebruiken kan de CO2-uitstoot aanmerkelijk worden verminderd. In combinatie met een energiezuinig productieproces is het gebruik van hout niet slechts CO2-neutraal, maar zelfs CO2-reducerend! (filmpje: Minder klimaatverandering: gebruik hout!)

Terug naar Houtbouw